4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (از 4 رأی)
نسبت فضایل عقلی و اخلاقی

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر حسن میانداری و دکتر مهدی اخوان در میان جمعی از دانشجویان و اندیشمندان به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ برگزار گردید.

 

  • pic 01
  • pic 02
  • pic 03
  • pic 04
  • pic 05
  • pic 06

پوستر نشست نسبت فضایل عقلی و اخلاقی