دکتر مهدی اخوان

  • اخلاق اجتماعی، مبانی و پیامدها

    دکتر مفتح/ نشست”اخلاق اجتماعی:مبانی و پیامدها”

    در این نشست که به تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۳/۲/۹ در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محسن جوادی، دکتر محمد هادی مفتح، دکتر حسین هوشنگی و دکتر مهدی اخوان به برگزار گردید.

  • نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی

    نسبت فضایل عقلی و اخلاقی

    این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر حسن میانداری و دکتر مهدی اخوان در میان جمعی از دانشجویان و اندیشمندان به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ برگزار گردید.