فلسفه اسلامی

 • اخلاق اجتماعی، مبانی و پیامدها

  دکتر مفتح/ نشست”اخلاق اجتماعی:مبانی و پیامدها”

  در این نشست که به تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۳/۲/۹ در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محسن جوادی، دکتر محمد هادی مفتح، دکتر حسین هوشنگی و دکتر مهدی اخوان به برگزار گردید.

 • اسلامیتِ فلسفۀ اسلامی به چیست؟

  اسلامیت فلسفه اسلامی به چیست؟ (نشست اول)

  این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر محسن میری، دکتر محمد فنایی اشکوری، دکتر فیروزجایی و دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ برگزار گردید.

 • فراکیشی (پارادوکسی) در حافظ، نیچه و کی‌یرکگور

  فراکیشی (پارادوکس)

  این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر رضا سلیمان حشمت و دکتر ریخته‌گران در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ برگزار گردید.