5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (از 4 رأی)
فلسفه تکنولوژی

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر رضا مصطفی تقوی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ برگزار گردید.

پوستر نشست علمی فلسفه تکنولوژی