1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا آیت اللهی رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران با عنوان تبیین فاعلیت الهی در فرآیند خودبخودی تکامل توسط در تاریخ پنجم بهمن 1395 در جمع اساتید و دانشجویان شرکت کننده در پنجمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر (دانشگاه تهران) ایراد شده است.