1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جمع بندی: سخنرانی دکتر آیت اللهی در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر - برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 بهمن ماه 1397؛ 29 و 30 ژانویه 2019