1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

سرگذشت فلسفه،دین و علم در غرب

هدف از برگزاری این جلسات آشنایی با آرا مهم متفکرین غرب در سه عرصه فلسفه، دین و علم و ارتباط بین آنها در طول تاریخ و همچنین شناخت واقعی تر چالش های این سه حوزه و راه های برون رفت از آن میباشد.

جریان اداره جلسات در قالب طرح مسئله و تدقیق آن توسط استاد و زمینه سازی و راهنمایی ایشان برای فعالیت و مشارکت طلاب در واکاوی مسائل می باشد. این درسگفتار به همت جمعی از طلاب حوزه های علمیه تهران و حمایت خانه طلاب تهران برگزار شده است که در آن طی ده جلسه و بصورت مختصر به اهم مسائل موجود در غربشناسی پرداخته شده است.