1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه پنجم: مروری بر فلسفه دکارت + اسپینوزا + جان لاک و حسگرایی + بارکلی،پرسش از جهان خارج،ایده آلیسم

هدف از برگزاری این جلسات آشنایی با آرا مهم متفکرین غرب در سه عرصه فلسفه، دین و علم و ارتباط بین آنها در طول تاریخ و همچنین شناخت واقعی تر چالش های این سه حوزه و راه های برون رفت از آن میباشد. جریان اداره جلسات در قالب طرح مسئله و تدقیق آن توسط استاد و زمینه سازی و راهنمایی ایشان برای فعالیت و مشارکت طلاب در واکاوی مسائل می باشد.