1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

عقل و بكلی ديگر بودن خداوند

قاله ارائه شده در هم‌انديشی بین المللی معرفت‌شناسی دينی، گفتگوی فيلسوفان مسلمان و مسيحی

حمیدرضا آیت اللهی

مقاله ارائه شده در هم‌انديشی بین المللی معرفت‌شناسی دينی، گفتگوی فيلسوفان مسلمان و مسيحی، 31 فروردين الی 2 ارديبهشت 1389، مصادف با 20 تا 22 آوریل 2010 که با حضور برخی اعضای انجمن فیلسوفان مسیحی آمریکا و فیلسوفان ایرانی به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل دانشگاه تهران، تالار فردوسی دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار گردید.