چاپ
بازدید: 2881
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (از 4 رأی)
فلسفه تکنولوژی

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر رضا مصطفی تقوی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ برگزار گردید.

قسمت اول - دکتر حمیدرضا آیت اللهی

قسمت دوم - دکتر مصطفی تقوی

قسمت سوم - پرسش و پاسخ

پوستر نشست علمی فلسفه تکنولوژی