سخنرانی‌ها

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (از 5 رأی)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

این نوشتار از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول برخی سازوکارهای باورهای متعدد ما که اغلب غیر دینی هستند نشان داده می شود و نسبت آنها با واقعیت و استدلال و افت و خیز آنها بررسی اجمالی می شود. در بخش دوم صرفا به 22 عامل تقویت انواع باورهایمان می پردازیم. در بخش سوم مشخصا به بررسی باورهای دینی می پردازیم و نشان می دهیم تمامی این عوامل 22 گانه در راهپیمایی اربعین وجود دارد و نشان می دهیم که چگونه این موارد باعث اعتلای باورهای دینی ما می شود.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا آیت اللهی رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران با عنوان تبیین فاعلیت الهی در فرآیند خودبخودی تکامل توسط در تاریخ پنجم بهمن 1395 در جمع اساتید و دانشجویان شرکت کننده در پنجمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر (دانشگاه تهران) ایراد شده است.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

میزگرد فلسفه دین با حضور اساتید (از راست به چپ): دکتر لنرت اشکوف استاد دانشگاه اسلونی، دکتر آندریا اگوتی استاد دانشگاه ایتالیا، دکتر محمد سعیدی مهر استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حمیدرضا آیت اللهی استاد بازنشسته دانشگاه علامه، دکتر رضا اکبری استاد دانشگاه امام صادق. Round Table in Fifth Conference on Philosophy of Religion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جمع بندی: سخنرانی دکتر آیت اللهی در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر - برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 بهمن ماه 1397؛ 29 و 30 ژانویه 2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

قسمت دوم سخنرانی دکتر آیت اللهی + سخنرانی دکتر هوشنگی در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر - برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 بهمن ماه 1397؛ 29 و 30 ژانویه 2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

نگارش به «زبان جهانی» علم، مناظره دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر نعمت الله فاضلی کسانی که اشکالات ارزیابی علمی در مقالات علمی پژوهشی را برای رد اینگونه انتشار علم مطرح می کنند راه حلی جز آنارشیسم علمی ندارند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

عقل و بكلی ديگر بودن خداوند

قاله ارائه شده در هم‌انديشی بین المللی معرفت‌شناسی دينی، گفتگوی فيلسوفان مسلمان و مسيحی