سخنرانی‌ها

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (از 5 رأی)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

قسمت اول سخنرانی دکتر آیت اللهی در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر - برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 بهمن ماه 1397؛ 29 و 30 ژانویه 2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه پنجم: مروری بر فلسفه دکارت + اسپینوزا + جان لاک و حسگرایی + بارکلی،پرسش از جهان خارج،ایده آلیسم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

عقل و بكلی ديگر بودن خداوند

قاله ارائه شده در هم‌انديشی بین المللی معرفت‌شناسی دينی، گفتگوی فيلسوفان مسلمان و مسيحی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه ششم: مروری گذرا بر فلسفه بارکلی + فلسفه هیوم: طرد جزمیت درباره واقعیت خارجی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه چهارم-قسمت اول: فلسفه دکارت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هفتم: فلسفه کانت و پاسخ به مساله هیوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه چهارم-قسمت دوم: فلسفه دکارت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هشتم بخش اول: مقولات ماتقدم در فلسفه کانت و اصول موضوعه + معنای خدا در فلسفه وی + نقد براهین اثبات وجود خدا