سخنرانی‌ها

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (از 5 رأی)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه چهارم-قسمت اول: فلسفه دکارت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هفتم: فلسفه کانت و پاسخ به مساله هیوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه چهارم-قسمت دوم: فلسفه دکارت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هشتم بخش اول: مقولات ماتقدم در فلسفه کانت و اصول موضوعه + معنای خدا در فلسفه وی + نقد براهین اثبات وجود خدا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه پنجم: مروری بر فلسفه دکارت + اسپینوزا + جان لاک و حسگرایی + بارکلی،پرسش از جهان خارج،ایده آلیسم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه سوم:

نظام اخلاقی و نظام سیاسی افلاطون و ارسطو + افوطین + بررسی گذرای وضعیت فلسفه، دین و علم در قرون وسطی تا قبل از دکارت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه ششم: مروری گذرا بر فلسفه بارکلی + فلسفه هیوم: طرد جزمیت درباره واقعیت خارجی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هشتم-بخش دوم: فلسفه دکارت