چاپ
بازدید: 2762
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (از 5 رأی)

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی و دکتر حمید طالب‌زاده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ برگزار گردید.

قسمت اول - دکتر حمیدرضا آیت اللهی

قسمت دوم - دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی

قسمت سوم - دکتر حمید طالب‌زاده

قسمت چهارم - دکتر حمیدرضا آیت اللهی

قسمت پنجم - دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی

قسمت ششم - دکتر حمید طالب‌زاده

قسمت هفتم - دکتر حمیدرضا آیت اللهی

پوستر نشست علمی مطهری و تحلیل کانت از مدرنیته