چاپ
بازدید: 2573
3.5833333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.58 امتیاز (از 6 رأی)

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر علی‌اصغر مصلح و دکتر محمدرضا بهشتی، دکتر عماد افروغ، دکتر مهدی معین‌زاده و دکتر حمید پارسانیا به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ برگزار گردید.

قسمت اول - دکتر علی‌اصغر مصلح

قسمت دوم - دکتر محمدرضا بهشتی

قسمت سوم - دکتر عماد افروغ

قسمت چهارم - دکتر مهدی معین‌زاده

قسمت پنجم - دکتر حمید پارسانیا

قسمت ششم - پرسش و پاسخ

متأسفانه از دقیقۀ 24:44 این بخش پرسش و پاسخ در فیلم اصلی مشکل صوتی وجود داشت که شما می‌توانید از فایل صوتی برای شنیدن ادامۀ پرسش و پاسخ‌ها بهره ببرید.

فلسفه فرهنگ و مسایل نو پدید در حوزۀ فرهنگ