چاپ
بازدید: 2832
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (از 3 رأی)

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر رضا سلیمان حشمت و دکتر ریخته‌گران در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ برگزار گردید.

قسمت اول - دکتر حمیدرضا آیت اللهی

قسمت دوم - دکتر رضا سلیمان حشمت

قسمت سوم - دکتر ریخته‌گران

قسمت چهارم - پرسش و پاسخ

پوستر نشست فراکیشی (پارادوکسی) در حافظ، نیچه و کی‌یرکگور