1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

نگارش به «زبان جهانی» علم، مناظره دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر نعمت الله فاضلی کسانی که اشکالات ارزیابی علمی در مقالات علمی پژوهشی را برای رد اینگونه انتشار علم مطرح می کنند راه حلی جز آنارشیسم علمی ندارند.

نوشتن دیدگاه

لطفاً از مطالب نامربوط و کلمات نامناسب بپرهیزید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید