سخنرانی‌ها

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (از 5 رأی)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه دوم:

بررسی دلائل رد مثل افلاطون + مقایسه دستگاه فلسفی افلاطون و ارسطو

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه نهم - بخش دوم:

مسیحیت و تاریخی نگری + مارکسیسم و نگاه علمی به تاریخ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه نهم - بخش اول:

مقایسه برهان جهانشناختی و برهان وجوب و امکان + فلسفه هگل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه دهم- قسمت اول:

مروری بر فلسفه هگل و مارکس + اگزیستانسیالیسم + کیرکگارد: توجه به هستی انسان از زاویه ای جدید، ایمان و ایمان گرایی + هایدگر:وجود انسان، درگیری وجودی، عدم، زمان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه دهم- قسمت دوم:

فلسفه تحلیلی + فرگه و معنا + مساله معناداری + وتگنشتاین متقدم و متاخر + چالش معناداری دین و گزاره های الهیاتی و راه حلی از منظر فلسفه اسلامی برای این مساله

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

سرگذشت فلسفه،دین و علم در غرب

هدف از برگزاری این جلسات آشنایی با آرا مهم متفکرین غرب در سه عرصه فلسفه، دین و علم و ارتباط بین آنها در طول تاریخ و همچنین شناخت واقعی تر چالش های این سه حوزه و راه های برون رفت از آن میباشد.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه اول:

روش دیالکتیکی یا سقراطی در فرآیند تفکر + طرح مسئله مثل افلاطون درباره مفاهیم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

نشست علمی تخصصی موضوع: بررسی موقعیت های شغلیِ دانش آموختگان فلسفه

سخنران: دکتر حمیدرضا آیت اللهی