3.5833333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.58 امتیاز (از 6 رأی)

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر علی‌اصغر مصلح و دکتر محمدرضا بهشتی، دکتر عماد افروغ، دکتر مهدی معین‌زاده و دکتر حمید پارسانیا به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ برگزار گردید.

متأسفانه از دقیقۀ 24:44 این بخش پرسش و پاسخ در فیلم اصلی مشکل صوتی وجود داشت که شما می‌توانید از فایل صوتی برای شنیدن ادامۀ پرسش و پاسخ‌ها بهره ببرید.

فلسفه فرهنگ و مسایل نو پدید در حوزۀ فرهنگ