فلسفه غربی

  • اخلاق اجتماعی، مبانی و پیامدها

    دکتر مفتح/ نشست”اخلاق اجتماعی:مبانی و پیامدها”

    در این نشست که به تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۳/۲/۹ در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محسن جوادی، دکتر محمد هادی مفتح، دکتر حسین هوشنگی و دکتر مهدی اخوان به برگزار گردید.

  • فراکیشی (پارادوکسی) در حافظ، نیچه و کی‌یرکگور

    فراکیشی (پارادوکس)

    این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر رضا سلیمان حشمت و دکتر ریخته‌گران در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ برگزار گردید.